Tuyển dụng Part-time 2019 – EDU Cần Thơ - educantho.info
https://educantho.info/index.php/tuyen-dung-part-time-2019/
2019-04-13 20:00:17 85
Đội diễn viên quần chúng - ngày làm việc: Diễn viên quần chúng bắt đầu từ 8h00 ngày 14/3/2019, thời lượng làm việc 12 giờ (dự kiến kết thúc sớm hơn nếu quay thuận lợi). hỗ trợ 15.000 đồng x 12 giờ = 180.000 đồng / diễn viên quần chúng. Số lượng 30 sinh viên.