Từ vựng, thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành môi trường - EFC
https://efc.edu.vn/tu-vung-thuat-ngu-tieng-anh-chuyen-nganh-moi-truong
2019-04-15 16:08:21 345
Hiểu được điều đó, anh ngữ EFC đã tổng hợp danh sách các từ vựng chuyên ngành Môi trường phổ biến và sử dụng nhiều nhất hiện nay. Hy vọng có thể giúp các bạn tự tin làm việc trong môi trường bằng Tiếng Anh. 1. Danh từ về chủ đề môi trường