【BẠN CÓ BIẾT】Nợ thuê tài chính là gì? - Egypt Two Thousand Ten ...
https://egypt-2010.com/tai-chinh-marketing-nhan-su/no-thue-tai-chinh-la-gi
2019-04-15 17:22:12 165
20 Tháng Bảy 2018 ... Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính. Bên Nợ: – Số tiền đã trả nợ của các khoản vay, nợ thuê tài chính;