Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành giày - English4u
https://english4u.com.vn/cach-hoc-tu-vung-tieng-anh/tu-vung-tieng-anh-chuyen-nganh-giay-n496
2019-04-28 01:48:14 159
17 Tháng Mười Một 2016 ... Từ vựng tiếng Anh theo chuyên ngành là kiến thức mà bất cứ ai học tiếng Anh hay theo đuổi nghề nghiệp nào đó cũng mong muốn nắm được. .... đắp lên giày có tác dụng trang trí hoặc gia cố cho giày:với giày thể thao.