50 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành bất động sản - English4u
https://english4u.com.vn/cach-hoc-tu-vung-tieng-anh/50-tu-vung-tieng-anh-chuyen-nganh-bat-dong-san-n1050
2019-05-07 18:06:05 169
19 Tháng Năm 2017 ... 50 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành bất động sản ở bài viết này sẽ giúp các bạn học hay làm việc ... Spread of Project/ Project Area/ Site Area : Tổng diện tích khu đất ... GFA ( Gross Floor Area ) : Tổng diện tích sàn xây dựng.