Đoạn văn mẫu viết về sở thích bằng tiếng Anh - Cách hỏi và trả...
https://english4u.com.vn/bai-viet-tieng-anh-hay/cach-noi-va-viet-ve-so-thich-ban-than-bang-tieng-anh-n353
2020-03-08 17:45:09 132
Bài viết về sở thích chơi thể thao bằng tiếng Anh. 5. Viết về sở thích tiếng Anh là lướt internet . A hobby that I enjoy is using the computer. Surfing the internet is what I mostly do whenever I have free time. No one can deny the benefits of Internet.