"đá xây dựng" tiếng anh là gì? - EnglishTestStore
https://englishteststore.net/index.php?option=com_communityanswers&view=question&id=81360:da-xay-dung-tieng-anh-la-gi&catid=579:dich-viet-anh&Itemid=238
2019-05-07 19:12:10 164
Đá xây dựng tiếng anh đó là: ashlar stone. Answered 3 years ago. Rossy. Download Từ điển thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành PDF. Please register/login to ...