"tên khoa học (của một taxon)" tiếng anh là gì? - EnglishTestStore
https://englishteststore.net/index.php?option=com_communityanswers&view=question&id=625216:ten-khoa-hoc-cua-mot-taxon-tieng-anh-la-gi&catid=579:dich-viet-anh&Itemid=238
2019-04-17 14:46:11 176
Cho tôi hỏi chút "tên khoa học (của một taxon)" nói thế nào trong tiếng anh? Xin cảm ơn. ... tên khoa học của một taxon từ tiếng anh đó là: scientific name.