"tự cung tự cấp" tiếng anh là gì? - EnglishTestStore
https://englishteststore.net/index.php?option=com_communityanswers&view=question&id=343258:tu-cung-tu-cap-tieng-anh-la-gi&catid=579:dich-viet-anh&Itemid=238
2019-04-26 07:04:04 143
Cho tôi hỏi chút "tự cung tự cấp" tiếng anh là từ gì? ... 0. Tự cung tự cấp từ tiếng anh đó là: autarky. Answered 3 years ago. Rossy ...