"Ngày Quốc tế Phụ nữ" tiếng anh là gì? - EnglishTestStore
https://englishteststore.net/index.php?option=com_communityanswers&view=question&id=614791:ngay-quoc-te-phu-nu-tieng-anh-la-gi&catid=579:dich-viet-anh&Itemid=238
2019-05-01 21:42:10 120
Cho mình hỏi là "Ngày Quốc tế Phụ nữ" tiếng anh nói thế nào? ... Ngày Quốc tế Phụ nữ từ đó là: International Women's Day. Answered 2 years ago. Rossy ...