"khám, kiểm tra sức khoẻ" tiếng anh là gì?
https://englishteststore.net/index.php?option=com_communityanswers&view=question&id=152466:kham-kiem-tra-suc-khoe-tieng-anh-la-gi
2020-05-13 20:10:04 106
Cho em hỏi là "khám, kiểm tra sức khoẻ" tiếng anh nghĩa là gì?