Kho từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành Y khoa - Hữu dụng nhất
https://enmota.com/tu-vung-tieng-anh-chuyen-nganh-y-khoa/
2019-04-17 15:48:04 243
Ngoài vốn từ vựng tiếng anh giao tiếp cơ bản các y bác sỹ cần phải trau dồi thêm cho mình những từ vựng tiếng anh chuyên ngành Y khoa phức tạp. Đây quả là một thách thức lớn khi mà thời gian rảnh của các bác sỹ thường không có nhiều.