Tiếng Anh thiếu nhi Starters - Trung tâm Anh ngữ Quốc tế EUC
https://euc.edu.vn/hoc-tieng-anh-thieu-nhi-starters/
2019-04-16 10:38:04 111
Điểm nổi bật của chương trình là các bé sẽ được đảm bảo điểm chuẩn đầu ra cấp độ Starters, tự tin đạt kết quả cao trong kỳ thi lấy chứng chỉ Tiếng Anh Quốc Quốc tế dành cho Thiếu nhi Cambridge Starters.