Cách bán hàng thành công trên Mạng xã hội Facebook | Simple...
https://fanpage.vn/cach-ban-hang-thanh-cong-tren-mang-xa-hoi-facebook/
2019-08-30 15:25:08 110
Mạng xã hội là một nền tảng được xây dựng lên để kết nối các cá nhân nhằm tạo một cộng đồng người sử dụng lớn có cùng chung những đặc điểm, sở thích nào đó. Các mạng xã hội lớn hiện nay như: Facebook: mạng xã hội lớn nhất toàn cầu