Những "mơ hồ" về ngành Công nghệ Sinh học
http://fbb.hcmus.edu.vn/vn/nhung-mo-ho-ve-nganh-cong-nghe-sinh-hoc.html
2019-04-22 17:38:02 175
18 Tháng Ba 2018 ... ... áp dụng các kiến thức đã học để giải quyết vấn đề trong các lĩnh vực khác nhau như Công nghệ sinh học y dược, nông nghiệp, công nghiệp, ...