Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường Đại Học Bách Khoa TpHCM
https://fenr.hcmut.edu.vn/
2019-04-14 15:28:08 321
Thực hiện sứ mệnh của Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM, Khoa Môi trường và Tài nguyên là một trong những nơi đào tạo, nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội - môi trường bền ...