Nghệ thuật đầu tư Dhandho – The Dhandho Investor – TraderViet ...
https://finfin.vn/products/nghe-thuat-dau-tu-dhandho-the-dhandho-investor
2019-05-23 07:24:02 141
Trong sách Nghệ thuật đầu tư Dhandho có viết “Phong cách Dhandho thuần về giảm thiểu rủi ro đồng thời tối đa hóa lợi nhuận”. Đồng ý với các bạn rằng nghệ ...