Giới thiệu Chương trình cử nhân Khoa học Máy tính Chất lượng cao...
https://fit.uet.vnu.edu.vn/khmt-clc/
2019-04-15 04:00:23 200
Địa điểm đào tạo: Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Bằng cấp. Tốt nghiệp chương trình, sinh viên nhận bằng Cử nhân Khoa học Máy tính Chương trình đào tạo chất lượng cao. Học phí . 30.000.000đ/năm, ổn định trong toàn khóa học.