Từ vựng tiếng anh về ngày Tết - Duolingo Forum
https://forum.duolingo.com/comment/19699713/T%E1%BB%AB-v%E1%BB%B1ng-ti%E1%BA%BFng-anh-v%E1%BB%81-ng%C3%A0y-T%E1%BA%BFt
2019-04-20 11:38:09 153
http://hoctienganh.info/wp-content/uploads/2013/01/tu-vung-tieng-anh-ve-tet.jpg) ... Từ vựng tiếng anh về ngày Tết ... Calligraphy pictures: Thư pháp. ... Expel evil: xua đuổi tà ma (cái này là công dụng của The New Year Tree). ... không có gì ... bn viết nguồn như vậy là có ý j nhưng bn hãy bỏ phần cách giữa chữ Click here ...