Fb ads lại không cắn tiền - Idichvuseo
https://forum.idichvuseo.com/threads/fb-ads-lai-khong-can-tien.40398/
2019-04-26 22:12:06 155
5 Tháng Giêng 2016 ... ngày trước khi mình chạy quảng cáo đúng là có thời gian quảng cáo ko cắn đợi dài cổ vẫn không cắn đó là do tình trạng chạy bùng của dân ta ...