Vozer nào làm ở Vingroup rồi mô tả qua về môi trường làm việc của ...
https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7388674&page=7
2019-04-15 15:42:12 133
30 Tháng Tám 2018 ... Vingroup thì cũng tào lao lắm, đợt trc có bạn làm ở đó nó nói công ty tổ chức tiệc tùng gì đó, ko đi thì bị phạt 300k, đi thì đóng 150k hay sao đó, ...