Hải Sản Hương Lan - 45 Nghi Tàm - Foursquare
https://foursquare.com/v/h%E1%BA%A3i-s%E1%BA%A3n-h%C6%B0%C6%A1ng-lan/4e709f8cd1649bf2701dcd59
2019-04-15 02:42:19 99
See 81 photos and 16 tips from 197 visitors to Hải Sản Hương Lan. "Ngon bổ rẻ. Miến xào cua is a must on every table. Other wise. Good cheap eat,..."