Hải Sản Hương Lan - 26 tips from 288 visitors - Foursquare
https://foursquare.com/v/h%E1%BA%A3i-s%E1%BA%A3n-h%C6%B0%C6%A1ng-lan/4f34a3cfe4b031c0472e27c7
2019-04-15 02:42:19 91
Ngày xưa HL chưa mở rộng ăn ngon hơn. Anyway, chỗ ăn hải sản ngon rẻ cho nhà nhà. Thích nhất tu hài vs hào sữa nướng mỡ hành + ốc mít + miến xào cua.