FPT lọt top 2 môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam trong ngành ...
https://fpt.com.vn/vi/tin-tuc/chi-tiet/fpt-lot-top-2-moi-truong-lam-viec-tot-nhat-viet-nam-trong-nganh-cntt-va-phan-mem
2019-04-25 12:24:38 108
11 Tháng Ba 2016 ... Đồng thời, FPT được xướng tên trong Top 100 công ty có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam trong 24 ngành nghề. Khảo sát đưa ra kết quả ...