Trung tâm TLScontact - Việt Nam
https://fr.tlscontact.com/vn/SGN/index.php?l=vi
2019-04-15 04:36:22 400
Vì vậy, TLScontact không liên quan đến quyết định của đơn xin visa, và không biết kết quả từ Lãnh sự quán Pháp được đặt trong phong bì niêm phong. Vào mùa cao điểm, Tổng lãnh sự quán Pháp không trả lại hộ chiếu cho đương đơn trong khi hồ sơ đã nộp và chờ xét duyệt.