Frieslandcampina VietNam - Graduate Traineeship Progammes
https://frieslandcampinavn.careers/gtps/
2019-04-29 08:14:11 56
🔸 Là Sinh viên mới tốt nghiệp Đại học, kinh nghiệm làm việc ít hơn 1 năm. 🔸 Điểm trung bình tích lũy tối thiểu 6.5/10