"Toxic" được Oxford Dictionary bình chọn là từ ngữ của năm 2018
http://genk.vn/toxic-duoc-oxford-dictionary-binh-chon-la-tu-ngu-cua-nam-2018-20181115144025394.chn
2019-05-03 10:08:06 131
Hóa chất độc hại là điều mà con người thế kỷ 21 rất quan tâm vì chúng gây ảnh ... viết bằng tiếng Anh từ giữa thế kỷ 17, nghĩa là "bị đầu độc" hoặc "tẩm độc".