Từ vựng tiếng anh giao tiếp công sở về chức vụ và phòng ban
http://geography-vnu.edu.vn/tieng-anh-cong-so/tu-vung-tieng-anh-giao-tiep-cong-ve-chuc-vu-va-phong-ban.html
2019-05-05 05:04:02 185
29 Tháng Mười Hai 2017 ... Hãy cùng Aroma – Tiếng anh cho người đi làm học các từ vựng ... phòng tài chính; Marketing manager: Trưởng phòng Marketing ... Còn đây là danh sách các phòng ban thường có ở các công ty, bạn đã biết danh sách các bộ phận này chưa? ... 90 từ vựng tiếng Anh về giao thông · Học tiếng Anh có lợi gì?