Bảo vệ nguồn nước là bảo vệ cuộc sống chính bạn
https://geysers.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/bao-ve-nguon-nuoc-la-bao-ve-cuoc-song-chinh-ban.html
2019-04-15 03:42:15 220
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người, do đó, con người chúng ta cần phải bảo vệ nguồn nước này bằng những hành động thiết thực nhất.