Trường THPT Quốc tế Việt Úc (SIC) | Orchids_Garden Family
https://giadinhkhoachi.wordpress.com/2012/04/08/truong-thpt-quoc-te-viet-uc-sic/
2019-04-16 08:54:13 122
8 Tháng 4 2012 ... Thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 11-2005 nhưng chưa bao giờ Trường THPT Quốc tế Việt Úc (SIC), mẫu hình trường được gọi là “đi tắt ...