Giáo án Sinh học 8 tiết 52: Vệ sinh mắt - Giáo Án Điện Tử - GiaoAn.co
http://giaoan.co/giao-an/giao-an-sinh-hoc-8-tiet-52-ve-sinh-mat-17335/
2019-05-01 22:26:13 87
Hoạt động của học sinh - Cận thị là khả năng của mắt chỉ nhìn được gần - Viễn thị là khả năng của mắt chỉ nhìn được xa - HS tự rút ra kết luận - HS tự thu nhận ...