Giáo án Khoa học - Lớp 4 Bài 20: Nước có những tính chất gì ...
http://giaoan.com.vn/giao-an/giao-an-khoa-hoc-lop-4-bai-20-nuoc-co-nhung-tinh-chat-gi-48803/
2019-04-28 10:10:19 150
KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: Khoa học - Lớp 4 Bài 20: Nước có những tính chất gì ... khăn bông, sách vở,) ở những nơi ẩm ướt - Dùng chậu, chai,làm bằng nhôm, ...