Giáo án vnen lớp 6 môn KHTN - Vật lý 6 - giaoan.violet.vn
https://giaoan.violet.vn/present/show/entry_id/11230895
2019-04-16 00:04:19 213
-Tìm hiểu một số thành tựu nghiên cứu khoa học trong đời sống.-Tạo hứng thú, bước đầu hình thành kĩ năng quan sát và có ý thức tìm tòi, nghiên cứu trong những hiện tượng tự nhiên, yêu thích môn khoa học.-hình thành kĩ năng làm việc theo nhóm, kĩ năng báo cáo khoa học.