Bài 45. Sử dụng năng lượng điện - Khoa học 5 - Nguyễn Ngọc Minh ...
https://giaoan.violet.vn/present/su-dung-nang-luong-dien-11678977.html
2019-04-21 05:16:09 92
6 Tháng Sáu 2016 ... GIÁO ÁN KHOA HỌC LỚP 5 BÀI 45: SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG ĐIỆN Mục tiêu: Nhớ và kể tên máy móc, đồ dùng sử dụng điện, biết được điện ...