Bài 50 Vệ sinh mắt - Sinh học 8 - Lâm Văn Long - Violet
https://giaoan.violet.vn/present/ve-sinh-mat-12545906.html
2020-05-31 16:40:14 101
Ngày soạn: 05/3/2019 Ngày giảng: 07/3/2019 Tiết 51 VỆ SINH MẮT I. Mục tiêu 1. Kiến thức - Trình bày được các nguyên nhân của tật cận thị, viễn thị và cách khắc phục.