Giáo án Khoa học lớp 5 - Tiết 45: Sử dụng năng lượng điện ...
http://giaoantieuhoc.com/giao-an-khoa-hoc-lop-5-tiet-45-su-dung-nang-luong-dien-truong-tien-dat-truong-tieu-hoc-c-my-duc-3029/
2019-04-21 05:10:17 235
Giáo án Khoa học lớp 5 - Tiết 45: Sử dụng năng lượng điện - Trương Tiến Đạt - Trường ... Tuần 23 Tiết 45 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Thứ ba, ngày 26 tháng 01 năm 2009 Môn : Khoa học Sử dụng năng lượng điện KTKN : 92 SGK : 92 I. MỤC TIÊU: ...