Học phí của các trường quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh - Giáo...
https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/hoc-phi-cua-cac-truong-quoc-te-tai-thanh-pho-ho-chi-minh-post210000.gd
2020-06-09 10:00:05 103
Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) Trong đó, chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chương trình Giáo dục Phổ thông Quốc tế Cambridge có mức học phí cao hơn, với mức giao động gần 170,4 triệu đồng/năm đối với học sinh lớp 1 và mức cao nhất ở khối 12 là trên 445 triệu ...