Ứng dụng Android bất chấp gửi dữ liệu người dùng cho Facebook |...
https://giaoducthoidai.vn/khoa-hoc/ung-dung-android-bat-chap-gui-du-lieu-nguoi-dung-cho-facebook-3986029-l.html
2019-04-15 12:06:21 208
Khoa học Thứ Năm, 7/3/2019 11:48 ... Một số ứng dụng Android gửi dữ liệu cho Facebook dù người dùng không có tài khoản. Ảnh: DT. Cuối ...