Bảng Giá Dịch Vụ - Giao Hàng Số 1
http://giaohangso1.vn/bang-gia
2019-05-07 06:06:11 149
Chi tiết bảng giá dịch vụ Giao Hàng Số 1. ... khấu cho khách hàng tỷ lệ chiết khấu theo bảng sau: ..... chỉ nhận nhiều lần. + Giao hàng 03 lần không thành công.