Tuyển dụng Archives - Giao hàng 6h trong ngày
https://giaohangtietkiem.vn/category/tuyen-dung/
2019-04-15 18:16:10 237
Công ty CP Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK) là đơn vị vận chuyển chuyên nghiệp trong ngành Thương mại điện tử (E-Logistics). Với định hướng coi nguồn nhân sự là giá trị cốt lõi của sự phát triển, GHTK luôn chú trọng vào việc nâng cao đời sống tinh thần và quan tâm, hỗ trợ nhân sự.