Danh sách các siêu thị lớn tại Singapore - Global Link Asia Consulting
https://globallinkconsulting.sg/vi/component/mtree/danh-sach-cac-sieu-thi-lon-tai-singapore
2019-04-15 00:50:12 238
Một trong những siêu thị lớn và nổi tiếng tại Singapore. Hiện nay, Cold Storage có tất cả 48 cửa hàng tại Singapore và là nhà của rất nhiều hãng tiêu dùng quốc ...