cái cân - translation - Vietnamese-English Dictionary - Glosbe
https://glosbe.com/vi/en/c%C3%A1i%20c%C3%A2n
2019-04-30 19:20:10 179
cái cân translation in Vietnamese-English dictionary. ... Một biểu tượng phổ biến của công lý là những cái cân thăng bằng. ... hãy viết Vi phạm—không vâng lời hoặc tội lỗi dưới cái cân bên trái và Hình .... chính là một cái cân cực kỳ nguy hiểm được dùng để đo lường điều gì là đúng hay thậm chí điều gì là không nguy hiểm.