Tư vấn in English, translation, Vietnamese-English Dictionary - Glosbe
https://glosbe.com/vi/en/t%C6%B0%20v%E1%BA%A5n
2019-05-05 06:10:29 99
tư vấn translation in Vietnamese-English dictionary. ... Nelson là một thành viên của nhóm các chuyên gia tư vấn ... nhằm giải quyết vấn đề nợ xấu,” Tiến sĩ Jennifer Isern, Giám đốc Khối Tư vấn Tài chính và Thị trường phụ .... vi Vietnam CIC, do Bộ Phát Triển Quốc Tế Vương Quốc Anh (DFID) và Bộ Ngoại Giao Thương Mại ...