nông thôn - Vietnamese-English Dictionary - Glosbe
https://glosbe.com/vi/en/n%C3%B4ng%20th%C3%B4n
2019-05-07 09:04:05 186
nông thôn translation in Vietnamese-English dictionary. ... chống đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trong mối quan ... tránh những ảnh hưởng thiển cận cho vùng nông thôn, báo cáo cho biết. .... vi Và nếu có bất cứ thứ gì phân biệt dân thành thị với dân nông thôn , thì đó chính là ở nông thôn ...