khoa học tự nhiên - Vietnamese-English Dictionary - Glosbe
https://glosbe.com/vi/en/khoa học tự nhiên
2019-04-14 16:04:08 149
vi Khoa học giúp chúng ta hiểu nhiều điều về thế giới tự nhiên khi giải thích về mức độ trật tự, chính xác và phức tạp của chúng. Đối với nhiều người, điều đó cho thấy có một Thượng Đế khôn ngoan và quyền năng vô hạn.