Bảo hiểm y tế - Vietnamese-English Dictionary - Glosbe
https://glosbe.com/vi/en/Bảo hiểm y tế
2019-04-15 13:44:14 146
Bảo hiểm y tế translation in Vietnamese-English dictionary. vi Hà Nội, ngày 17/9/2014 – Việt Nam đã đạt nhiều tiến bộ vượt bậc trong thực hiện bảo hiểm y tế xã hội, và đã bao phủ được hơn nửa dân số, nhưng còn cần nhiều cải cách như tăng mức hỗ trợ thông qua trợ giá bảo hiểm, mua bảo hiểm theo hộ gia ...