Panô - Vietnamese-English Dictionary - Glosbe
https://glosbe.com/vi/en/Pan%C3%B4
2019-04-27 17:14:26 92
Panô translation in Vietnamese-English dictionary. ... Similar phrases in dictionary Vietnamese English. (2). đóng panô: panel. panô để quảng cáo: hoarding ...