hóa chất - translation - Vietnamese-English Dictionary - Glosbe
https://glosbe.com/vi/en/h%C3%B3a%20ch%E1%BA%A5t
2019-05-03 09:14:45 216
vi Chúng ta có thể kiểm tra độ an toàn của hóa chất mà chúng ta đang tiếp xúc hàng ngày trong môi trường của chúng ta, như hóa chất trong chất tẩy rửa gia ...