Chất độc in English, translation, Vietnamese-English Dictionary
https://glosbe.com/vi/en/ch%E1%BA%A5t%20%C4%91%E1%BB%99c
2019-05-03 10:08:06 176
chất độc translation in Vietnamese-English dictionary. ... vi Tôi biết thế này, dù chất độc đó là gì, thì nó là hóa chất tổng hợp và phát độc tố rất nhanh.