Cây cao su in English, translation, Vietnamese-English ... - Glosbe
https://glosbe.com/vi/en/c%C3%A2y%20cao%20su
2019-05-03 19:04:11 170
cây cao su translation in Vietnamese-English dictionary. ... vi Loại bong bóng khí này được làm từ cô tông tự nhiên và cao su lấy từ cây cao su. .... 9, Phao-lô viết rằng bởi lẽ Giê-su đã vâng phục” cho đến chết, thậm chí chết trên cây [khổ hình], ...